Toezichthouder in de zorg iets voor jou?

Binnen de zorg is een nieuwe wet in werking getreden: de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Een belangrijk uitgangspunt van deze wet is het versterken van toezicht op zorginstellingen, om daarmee een halt toe te roepen aan (populair gezegd) ’cowboys in de zorg’. Om ‘toegelaten’ te worden tot de zorg en daarmee tot het verkrijgen van wettelijke vergoedingen voor zorgaanbod, verplicht de Wtza zorgorganisaties vanaf enige omvang tot het benoemen van een toezichthoudend orgaan van tenminste drie personen. De NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) is, gesubsidieerd door VWS, gestart met een traject om zorgorganisaties te ondersteunen bij het inrichten van toezicht en het vinden van nieuwe toezichthouders. Belangrijk onderdeel hiervan is het faciliteren van het matchingsproces tussen naar toezichthouders zoekende zorginstellingen en (potentiële) toezichthouders. Ben je geïnteresseerd voor een dergelijke rol in de zorg, dan kun je je aanmelden voor deze matching. Klik hier voor de flyer met informatie hierover.