ESAA Kernteam

drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker

Program Director

De heer drs. J.H.P.M. (Jan) Stolker is Program Director van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders. Hij geeft de vijfde module “Inzicht in Toezicht” vorm. Hij voert sinds 2002 een managementadviespraktijk op het gebied van ondernemingsstrategie en financiering. Daarvoor was hij oa werkzaam als Managing Director bij ABN AMRO Bank en CEO van ABN AMRO Capital. Hij heeft twintig jaar ervaring als commissaris/toezichthouder van een groot aantal (internationale) bedrijven en non profit organisaties.

mr. E.J.M. (Liesbeth) van Laak

Program Manager

Mevrouw mr. E. J.M. van Laak is Program Manager van de opleiding. Naast haar werkzaamheden voor het programma heeft zij haar eigen trainings- teamcoachingspraktijk. Zij geeft gedrags- en vaardigheidstrainingen aan hoog opgeleide professionals zoals advocaten en accountants. Teamcoach is zij voor medische maatschappen.

drs. J.P. (Jacqueline) Rijsdijk

Vormgever

Mevrouw drs. J.P. Rijsdijk is vormgever van de module ‘Onderneming, maatschappij en corporate governance’. Zij studeerde economie in Rotterdam en heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij heeft jarenlang in diverse management/directiefuncties bij De Nederlandsche Bank gewerkt. Daarna was zij lid van de hoofddirectie van ASR. Vanaf 2010 richt zij zich volledig op het toezicht. Mevrouw Rijsdijk is thans commissaris bij Deloitte Nederland, lid van de Raad van Toezicht van het VUmc, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Triodos Groenfonds, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Triodos Fair Share Fonds, lid van de Raad van Toezicht van Royal Cosun en lid van de Raad van Advies van Airbus Defence and Space Netherlands. Zij is medeoprichter van Partner in Toezicht.

drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA

Module beheerder

De heer drs. H.W.M.W. (Henk) ten Cate RA is verantwoordelijk voor de module ‘Finance’. Hij was werkzaam bij Unilever, Cosun, CFO van Heijmans NV, CFO van ARCADIS NV en laatstelijk werkzaam als CFO en VP van GEA-Grasso. Hij had diverse commissariaten bij joint ventures.

dr. P.W.M. (Paul) Nobelen

Module beheerder

De heer dr. P.W.M. (Paul) Nobelen is verantwoordelijk voor de module ‘het functioneren van de Raad van Commissarissen: juridisch kader en board room dynamics”. Paul is onder meer zelfstandig bestuursadviseur corporate governance, team audit, topstructuren en strategievragen; mediator bij conflicten binnen en tussen bestuursorganen. Tevens is hij o.a. vicevoorzitter Raad van Toezicht Terre des Hommes Nederland.

drs. A. (Bert) Iedema RA

Module beheerder

De heer drs. A. (Bert) Iedema RA is verantwoordelijk voor de module ‘Strategie & Risk Management’. Hij heeft ruim 20 commissariaten en toezichthoudende functies vervuld in de profit en non-profit sector in 7 landen, in diverse bedrijfstakken. Was o.m. CEO van Granaria en EaglePicher, USA. Hij is thans ondernemer en is daarnaast sparring partner van toezichthouders als het gaat om “ondernemen in overeenstemming met je geweten” en zingeving.