Masterclass Financiële Vraagstukken

Driedaagse Masterclass

De driedaagse Masterclass Financiële vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam is speciaal ontwikkeld voor de moderne commissaris en toezichthouder zonder financiële achtergrond.

Diversiteit aan financiële vraagstukken

Commissarissen en Toezichthouders horen volgens diverse codes zich zelfstandig een oordeel te kunnen vormen over de diversiteit aan financiële vraagstukken waar een organisatie mee wordt geconfronteerd. Voor commissarissen en toezichthouders met een niet-financiële achtergrond, zoals juristen, HR, IT en medici, is het echter niet eenvoudig goed grip te krijgen op de wereld achter de cijfers – met alle consequenties van dien.

Samenhang tussen financiën, strategie en bedrijfsprocessen

In deze driedaagse Masterclass gaat u in een kleine groep actief aan de slag om uw inzicht in de financiële situatie van een onderneming te verbeteren. U leert de samenhang tussen financiën, strategie en bedrijfsprocessen beter te doorgronden. Na deze drie dagen bent u, ook als niet-financieel specialist, beter in staat effectief toezicht te houden op de financiële positie van de onderneming.