Masterclasses Erasmus Governance Institute

Opleidingsoverzicht

Website Erasmus Goverance Institute: www.eur.nl/esaa/governance-institute (opent in nieuw tabblad)


Programma voor (Nieuwe) Commissarissen en Toezichthouders

Start: diverse data in 2018
Prijs: 11300,- vrijgesteld van BTW
Voor commissarissen van bedrijven en toezichthouders van non-profit organisaties. Didactisch kenmerk van dit programma is, dat interactie tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers gestimuleerd wordt.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Financiële vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Vindt plaats op: 23 januari, 13 februari en 6 maart 2019
Prijs: 3250,- vrijgesteld van BTW 

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Start: najaar 2019 data nog niet bekend
Prijs: 3250,- vrijgesteld van BTW
Zoals u ongetwijfeld weet staan de rol en het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht de afgelopen jaren meer en meer in de belangstelling. Datzelfde geldt voor de rol en de verantwoordelijkheden van het Audit Committee.

Deze driedaagse Masterclass is bedoeld voor ervaren Commissarissen en Toezichthouders, die lid zijn van een Audit Committee en die, specifiek op het gebied van het functioneren van het Audit Committee, verdieping en verrijking van kennis willen.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass voor Publieke Aandeelhouders

Vindt plaats op: module 1: 7 en 8 maart, module 2: 11 en 12 april 2019
Prijs: 3250, vrijgesteld van BTW

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)

Masterclass Insight Experience

Vindt plaats op: 25 en 26 april 2019 / 7 en 8 november 2019
Prijs: 2250,- vrijgesteld van BTW
Tot deze Masterclass worden toegelaten: alumni van ons Programma voor Commissarissen en Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare governance opleiding hebben gevolgd óf enkele jaren ervaren hebben als toezichthouder. Dit waarborgt een gelijkwaardig kennisniveau van corporate governance en zorgt voor levendige discussies en optimale uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op ‘inzicht door ervaren’. Uw governance kennis is ‘op orde’ en u heeft meer inzicht gekregen in boardroom dynamics. Maar u realiseert zich gaandeweg dat er nog meer is. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren geven velen aan behoefte te hebben aan verdiepend inzicht in hun ‘persoonlijke dynamiek’; het gaat daarbij om de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Dat kunnen uw ethische waarden zijn: waar liggen voor u de grenzen, en wanneer sluit u een compromis? Hebt u behoefte aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom? Of wilt u uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren in uw persoonlijke visie op governance? Spelen een of meer van deze thema’s voor u, dan biedt onze nieuwe Masterclass ‘Insight Experience’ een unieke kans: verdieping in ethische dilemma’s, meer vat krijgen op uw emoties in de boardroom en concreet leren ver(ant)woorden hoe u maatschappelijke betekenis geeft aan uw toezichthoudende functie. De Masterclass Insight Experience is volledig interactief. Geen kennisoverdracht of monologen, maar samen met andere deelnemers uw concrete praktijkgevallen bespreken en ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en overtuigingen. Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe inzichten opdoen. Leren van uw eigen ervaringen én van de andere deelnemers. Geen docenten, maar ‘facilitators’ die focussen op het ‘laten ervaren’.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Lange Termijn Waardecreatie voor Commissarissen en Toezichthouders

Data 2019 nog niet bekend
Prijs: 2250,-, vrijgesteld van BTW
Thema’s als duurzaamheid en lange termijn waardecreatie worden steeds belangrijker voor toezichthouders. Deze onderwerpen verdien een plaats op de agenda van iedere Raad van Commissarissen en Raad van Toezicht. Hoe verzamel je daar als Raad structureel en systematisch informatie over? EGI heeft hiervoor een nieuwe tweedaagse Masterclass voor ontwikkeld.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad