Masterclasses Erasmus Governance Institute

Opleidingsoverzicht

Website Erasmus Goverance Institute: www.eur.nl/egi (opent in nieuw tabblad)


Programma voor (Nieuwe) Commissarissen en Toezichthouders

Start: diverse data in 2019
Prijs: 11300,- vrijgesteld van BTW. Vanaf 2020 worden de kosten 11.950,- vrijgesteld van BTW.
Voor commissarissen van bedrijven en toezichthouders van non-profit organisaties. Didactisch kenmerk van dit programma is, dat interactie tussen de deelnemers onderling en tussen de docenten en de deelnemers gestimuleerd wordt.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Financieel Management voor Commissarissen en Toezichthouders

Vindt plaats op: 11 maart, 8 april en 13 mei 2020 en in het najaar op: 30 September, 28 oktober en 25  November 2020
Prijs: 3250,- vrijgesteld van BTW 

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders

Start: 29 november 2019, 24 januari 2020 en 6 maart 2020. Najaar 2020: 11 november, 16 december 2020 en 20 januari 2021
Prijs: 3250,- vrijgesteld van BTW
Zoals u ongetwijfeld weet staan de rol en het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht de afgelopen jaren meer en meer in de belangstelling. Datzelfde geldt voor de rol en de verantwoordelijkheden van het Audit Committee.

Deze driedaagse Masterclass is bedoeld voor ervaren Commissarissen en Toezichthouders, die lid zijn van een Audit Committee en die, specifiek op het gebied van het functioneren van het Audit Committee, verdieping en verrijking van kennis willen.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass voor Publieke Aandeelhouders

Vindt plaats op: data nog nader te bepalen.
Prijs: 3250, vrijgesteld van BTW

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)

Masterclass Emoties in de Boardroom

Vindt plaats op:  7 en 8 november 2019
Prijs: 2250,- vrijgesteld van BTW
Tot deze Masterclass worden toegelaten: alumni van ons Programma voor Commissarissen en Toezichthouders en deelnemers die elders een vergelijkbare governance opleiding hebben gevolgd óf enkele jaren ervaren hebben als toezichthouder. Dit waarborgt een gelijkwaardig kennisniveau van corporate governance en zorgt voor levendige discussies en optimale uitwisseling van ervaringen met de andere deelnemers. Dit vinden wij essentieel in een Masterclass die is gericht op ‘inzicht door ervaren’. Uw governance kennis is ‘op orde’ en u heeft meer inzicht gekregen in boardroom dynamics. Maar u realiseert zich gaandeweg dat er nog meer is. Om beter als toezichthouder te kunnen functioneren geven velen aan behoefte te hebben aan verdiepend inzicht in hun ‘persoonlijke dynamiek’; het gaat daarbij om de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden. Dat kunnen uw ethische waarden zijn: waar liggen voor u de grenzen, en wanneer sluit u een compromis? Hebt u behoefte aan meer inzicht in de rol van emoties en drijfveren in de boardroom? Of wilt u uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren in uw persoonlijke visie op governance? Spelen een of meer van deze thema’s voor u, dan biedt onze nieuwe Masterclass Emoties in de Boardroom een unieke kans: verdieping in ethische dilemma’s, meer vat krijgen op uw emoties in de boardroom en concreet leren ver(ant)woorden hoe u maatschappelijke betekenis geeft aan uw toezichthoudende functie. De Masterclass Insight Experience is volledig interactief. Geen kennisoverdracht of monologen, maar samen met andere deelnemers uw concrete praktijkgevallen bespreken en ervaren wat de impact is van uw visie, emoties en overtuigingen. Discussiëren, doen, reflecteren en nieuwe inzichten opdoen. Leren van uw eigen ervaringen én van de andere deelnemers. Geen docenten, maar ‘facilitators’ die focussen op het ‘laten ervaren’.

Meer informatie > (opent in nieuw tabblad)


Masterclass Data Analytics & Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Data: 29 November en 6 december 2019
Prijs: 2490,-, vrijgesteld van BTW

Tijdens deze masterclass kijken we vanuit het perspectief van de commissaris of toezichthouder naar de impact van Data Analytics en kunstmatige intelligentie. We bespreken waar u op moet letten en welke vragen u kunt stellen. Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst?

Deze masterclass is ontwikkeld door Erasmus Q-Intelligence in samenwerking met het Erasmus Governance Instituut en is bedoeld voor commissarissen en toezichthouders, zowel in de private als de publieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste.

Resultaat & Leerdoelen

Na deelname aan deze masterclass bent u in staat om:

  • Een inschatting te maken van de strategische impact van Data Analytics en Kunstmatige Intelligentie op het businessmodel en de concurrentie in de sector.
  • Kansen en bedreigingen van Data Analytics voor de organisatie waar u toezicht op houdt in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen.
  • Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap in het tijdig anticiperen en adequaat reageren op de noodzakelijke aanpassingen aan de digitale tijd.

Voor inschrijving en Meer informatie > (opent in nieuw tabblad