Publieke aandeelhouders

Uiteenlopende sectoren van de economie

In de publieke sector vervullen gemeenten, provincies en het Rijk een rol als aandeelhouder in uiteenlopende sectoren van de economie, bijvoorbeeld energie, vervoer, water en infrastructuur. Vanwege de toenemende financiële en publieke belangen die het aandeelhouderschap met zich meebrengt, is het belangrijk dat de aandeelhouders voldoende zijn toegerust om die verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Betrokken partijen

Het Programma voor Publieke Aandeelhouders richt zich op gedeputeerden, burgemeesters, wethouders, ambtenaren en anderen die met publieke aandeel­houders te maken hebben. Ook de gesprekspartners van de aandeelhouders binnen de publieke ondernemingen zijn van harte welkom. Men treedt op als aandeelhouder in de publieke sector, heeft een beleidsvoor­bereidende functie of is betrokken bij financiële participaties.

Praktijkervaring met theoretische kennis

Het programma bestaat uit vier thema’s, te weten:

 • Onderneming en maatschappij
 • Juridische zaken en ethische kwesties
 • Strategie en Finance
 • De publieke aandeelhouder en zijn politieke omgeving.

Kennis vergroot en inzicht verdiept

Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers hun kennis op essentiële onderdelen vergroot en hun inzicht verdiept ten aanzien van:

 • De verschillende ondernemingsvormen en de daaruit voortvloeiende consequenties voor de aandeelhouder
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de aandeelhouder binnen de publieke organisatie
 • Consequenties van en de omgang met strategische besluiten van de onderneming
 • Financiering van ondernemingen, m.n. de betekenis van cash flow
 • De rollen en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders en de daaruit voortvloeiende dilemma’s
 • Politieke verantwoording en transparantie naar vertegenwoordigende organen zoals gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • De omgang met dilemma’s (rendement versus tarieven, bezoldiging etc.)
 • Publiek-private samenwerking: risico’s en rendement, afweging van belangen.

Bezoek de website van ESAA (opent in nieuw tabblad)