VCTE PE-dag Najaar 2021 - 8 oktober

Maatschappelijke antenne en moreel kompas: vereisten voor good governance?

De theorie en praktijk van Corporate Governance

“Zonder gemeenschappelijk gedeelde en wijd veranderde morele waarden en verplichtingen zullen noch de wet, noch democratisch bestuur, noch zelfs de markteconomie goed functioneren (Vaclav Havel).”

Als toezichthouder is het de uitdaging om te bepalen wat relevant en urgent is. In onze steeds complexere wereld is gebleken dat het hebben en ontwikkelen van een moreel kompas en een maatschappelijke antenne voor organisaties sterk is toegenomen. Lag nog niet eens zo lang geleden, en in sommige organisaties nog steeds, het accent in toezicht op het primaire doel van een organisatie en de financiële resultaten, in deze tijd met een toenemende aandacht voor zaken als duurzaamheid, diversiteit en de bijdrage die een organisatie aan de maatschappij levert, is een accent komen te liggen op de waarden die een organisatie hanteert om haar doelen te bereiken. Voor toezichthouders is een goede maatschappelijke antenne een vereiste voor good governance.

Maar hoe ga je hier nu mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar en hoe kun je dit meenemen in het evalueren van je eigen toezicht? En hoe verhoudt zich dit tot je eigen morele kompas?

De PE dag van vrijdag 8 oktober 2021 staat in het teken van de maatschappelijke antenne en het morele kompas in de context van corporate governance. We starten de PE dag op vrijdagochtend met een inleiding over governance in relatie tot macht en moraal, waarna we ingaan op de maatschappelijke antenne in de boardroom. We sluiten af met een prominente hoogleraar die ons interactief meeneemt in een beschouwing over ons eigen morele kompas.

Uiteraard is er ook voldoende tijd ingeruimd om met elkaar na te praten en te netwerken.

Locatie
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
(navigeer naar: Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
Maak je eigen routebschrijving m.b.v. Google Maps

Programma
09:15- 09:50
Reconnect, om elkaar weer eens live te kunnen spreken om te netwerken

09:50- 10:00
Welkom en opening

10:00-11:00
Governance Evaluative Model: een spiegel voor macht en moraal in de boardroom

Mr. Dr. Dick Ruimschotel
Dick Ruimschotel is jurist en psycholoog, auteur van diverse artikelen en boeken, (waaronder ‘Goed Toezicht, principes van professionaliteit, democratie en good governance’, 2014). Hij is mede-oprichter van het Good Goverance Centre (GGC) en ontwikkelaar van het Governance Evaluative Model (GEM). Een model dat voor landen, samenlevingen, bedrijven en zelfs personen inzichtelijk maakt hoe men zich verhoudt tot macht en moraal. Dick Ruimschotel neemt ons mee in dit model en hoe dit te gebruiken als objectiverende spiegel in onze rol als toezichthouder.

11:00-11:30
Uitwerking model voor jezelf / Pauze

11:30-12:30
Ethisch leiderschap

Mr. Kitty Nooy
Kitty Nooy was (pers)officier van justitie in Dordrecht en Den Haag en hoofdofficier van justitie van de politieregio Hollands Midden. Rond 2000 werd ze als officier van justitie bedreigd en moest ze met haar gezin korte tijd naar het buitenland. Deze ingrijpende ervaring heeft haar onafhankelijkheid en moed verder versterkt. Van 2010 tot 2018 was zij landelijk portefeuillehouder integriteit bij het openbaar ministerie. Als portefeuillehouder integriteit heeft ze ervaren wat het gebrek aan ethisch leiderschap met een organisatie en haar medewerkers doet. Kitty Nooy deelt haar ervaringen op het gebied van leiderschap met ons en zal zoveel mogelijk samen met ons verkennen en ontdekken welke karaktereigenschappen leiders nodig hebben om een ethisch leider te zijn.

12:30-13:30
Lunch

13:30-14:00
Reflectie op de ochtend

14:00-16:00
Het bevorderen van ethisch gedrag in organisaties

Prof. Dr. Elianne van Steenbergen
Elianne van Steenbergen is sociaal en organisatiepsychologe. Zij is senior toezichthouder bij het Gedrag & Cultuurteam van het Expertise Centrum van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast bekleedt zij de bijzondere leerstoel Psychologie van Toezicht  aan de Universiteit Utrecht. Elianne van Steenbergen heeft zich ten doel gesteld de link te verstevigen tussen de psychologische wetenschap en de toezichtspraktijk. Zij onderzoekt hoe nalevingsgedrag en ethisch gedrag van managers en medewerkers in organisaties bevorderd kan worden, met specifieke aandacht voor factoren als gedrag, cultuur en leiderschap. Met behulp van stellingen zal zij ons handvatten geven voor onze dagelijkse toezichtspraktijk.

16.00-16:15
Afsluiting door dagvoorzitter

16:15-17:15
Borrelen, napraten en netwerken

Aanmelden:

Om je aan te melden en/of de deelnemerslijst te bekijken dien je eerst in te loggen (via deze link inloggen zorgt ervoor dat je direct terugkomt op deze pagina)

Na aanmelden ontvang je de factuur per e-mail. Jouw inschrijving is definitief als de betaling is ontvangen.

De Sprekers willen graag weten wie er aanwezig zullen zijn en wat de achtergrond van de deelnemers is. Dit gelet op de veelal vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt. De leden willen graag weten welke andere leden er komen. Om die redenen wordt voor het evenement een smoelenboek gemaakt, waarin de volgende informatie opgenomen wordt: Naam, mailadres, woonplaats, huidige beroepsmatige hoofdfunctie en huidige toezichthoudende functies.
Door u aan te melden gaat u akkoord met het delen van deze informatie met sprekers en deelnemers.