VCTE PE-dag Voorjaar 2021 - 19 maart

De waarde van toezicht in crisistijden

De corona pandemie veroorzaakt door alle beperkingen een ongekende economische crisis. Zorg om de continuïteit van en het welzijn van de mensen in de organisatie staan centraal. Vaak komt de positie van de bestuurder daarbij onder druk te staan en is deze soms onhoudbaar. Wat als deze niet meer bij de (re)organisatie blijkt te passen. Tegelijkertijd mag de lange termijn waarde creatie niet uit het oog worden verloren. Daar gaat het om de invulling van duurzaamheidsdoelen en de maatschappelijke waarde (de ‘purpose’) van de organisatie. Wat is de rol van bestuurders en commissarissen in deze tijden van crisis en complexe situaties. Hoe vinden zij samen de balans tussen korte termijn en lange termijn belangenafweging tussen die van de organisatie en alle stakeholders, in hoeverre varen zij daarbij op hun moreel kompas. Gaat het toezicht onder druk in de richting van one-and-a-half tier board, en is dat wenselijk of noodzakelijk?

Doel van deze dag is geïnformeerd te worden en gezamenlijk na te denken over wat toezichthouders in voor- en tegenspoed kunnen toevoegen aan de onderneming/organisatie.

Het programma wordt geheel online aangeboden via Zoom!

09:45 – 10:00    Aanmelden in Zoom

10.00 – 10:15    Welkom door Marike Schaafsma (voorzitter VCTE) en korte introductie op het programma door Anne Maljers (dagvoorzitter, lid PE-Commissie)

10:15 – 11.30    De waarde van de toezichthouder in crisissituaties: waren en zijn we erop voorbereid? Wat kenmerkt organisaties die het goed hebben gedaan en wat is dan goed? En welke lessen leert (post) Corona ons?  Zijn er paralellen te trekken met de crisis uit 2008? Bewaken we de lange termijn waarde creatie en de blik op de toekomst juist bij tegenspoed en zo ja hoe?

 Prof. Dr. Jaap Winter, hoogleraar Corporate Law, Governance and Behaviour aan de Vrije Universiteit, partner Phyleon Leadership and Governance, en o.a. voorzitter Raad van Toezicht Erasmus Universiteit. Hij zal dit thema behandelen in de vorm van een mini masterclass met interactie d.m.v. vragen via de chat en ‘polling questions’ etc.

11.30 – 11.45    Pauze

11.45 – 13.00    Risico(management) vanuit onverwachte hoek
Welk effect heeft te weinig aandacht voor slaap op risicovolle processen in ondernemingen als bijvoorbeeld Shell, waar zitten de risico’s bij complexe projecten? Wat doet te weinig of te veel slaap bij het nemen van beslissingen tijdens een crisissituatie en welke effect heeft slaap op de boardroom dynamics. Hoe zit een toezichthouder aan tafel als hij/zij de avond ervoor tot diep in de nacht nog even alle stukken heeft doorgenomen.

Dr. Els van der Helm, voormalig McKinsey-consultant en universitair docent aan de IE Business School in Madrid. Zij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar slaap; eerst tijdens haar Masters in Neurosciences, waar ze het effect van slaap op het geheugen en emotionele processen (Harvard Medical School) onderzocht. Ze onderzocht ook het effect van slaap op de hersenen tijdens haar PhD in Psychology (University of California Berkeley).

13.00 – 13.30    Lunchpauze

13.30 – 14.00    Kennismaking met nieuwe VCTE leden

14.00 – 15.30    De toezichthouder als werkgever in relatie tot de bestuurder(s): Hoe signaleer je als toezichthouder tijdig of de bestuurder nog past bij de opdracht van de organisatie? Wanneer en hoe grijp je als toezichthouder in? En hoe hou je de relatie met de bestuurder dan goed? Wat vraagt dat alles van de dynamiek binnen de RvC? Welke lessen leren we van het gedwongen vertrek van bestuurders?

Hildegard Pelzer is verbonden aan Governance Support en is medeauteur van het boek ‘Onvrijwillig’, waarin de bevindingen uit 70 gesprekken met toezichthouders en bestuurders die te maken kregen met een gedwongen vertrek worden geanalyseerd en lessen worden getrokken. Deze lessen lijken voor de hand te liggen. Maar in de praktijk blijft het wikken en wegen en blijft de dynamiek in de boardroom aandacht vragen.

15.30 – 16.15    Bespreking en reflectie in gemodereerde break-out rooms

16.15 – 16.35    Academische wrap-up en afsluiting PE-programma door Jan Stolker (directeur Erasmus Governance Institute)

Aanmelden:

Om je aan te melden en/of de deelnemerslijst te bekijken dien je eerst in te loggen (via deze link inloggen zorgt ervoor dat je direct terugkomt op deze pagina)

Na aanmelden ontvang je de factuur per e-mail. Jouw inschrijving is definitief als de betaling is ontvangen. Op donderdag 18 maart ontvang je de Zoom-link.

De Sprekers willen graag weten wie er aanwezig zullen zijn en wat de achtergrond van de deelnemers is. Dit gelet op de veelal vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt. De leden willen graag weten welke andere leden er komen. Om die redenen wordt voor het evenement een smoelenboek gemaakt, waarin de volgende informatie opgenomen wordt: Naam, mailadres, woonplaats, huidige beroepsmatige hoofdfunctie en huidige toezichthoudende functies.
Door u aan te melden gaat u akkoord met het delen van deze informatie met sprekers en deelnemers.