Aanmelden PE-Dagen najaar 2018

Start donderdag 15 november 14.30 uur
Einde vrijdag 16 november 15.15 uur
Congreshotel De Ruwenberg
Ruwenbergstraat 7
5271 AG Sint‐Michielsgestel

Klik voor een routebeschrijving op deze link (opent in apart tabblad)

Thema & onderdelen:
In onze rol als toezichthouder krijgen we in onze omgeving waarschijnlijk allemaal wel een keer te maken met een vorm van crisis bijvoorbeeld door een financieel debacle, een interne bestuurscrisis, een vijandige overname, een gevoelig data lek, fraude, onethisch gedrag of tegenwoordig zelfs mogelijk als gevolg van nepnieuws etcetera.

Een crisis. Wat is dat eigenlijk. Vaak is er eerst sprake van chaos gevolgd door een keerpunt. Hoe herken je zo’n situatie in je eigen omgeving. Hoe voorkom je chaos. Hoe kom je tot het keerpunt. Wat is daarin de rol van de bestuurders en die van de toezichthouders. Wat doet het met jezelf.

Om de rol van toezichthouder in tijden van crisis goed te kunnen vervullen is leren van de ervaringen van anderen en kennis opdoen van nieuwe ontwikkelingen onontbeerlijk. Deze PE dagen staan in het teken van crisis in de context van corporate governance.

We starten de PE dagen zoals inmiddels gebruikelijk op donderdagmiddag met de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VCTE, gevolgd door een korte presentatie van de werkgroep Intervisie. Het bestuur rekent op uw aanwezigheid bij deze vergadering!

Na de ALV start het programma van de PE-dagen met een spannende inleiding door een ervaren bewindvoerder, curator en advocaat van bedrijven in moeilijkheden. Op vrijdag staan twee bekende en vast leerzame praktijk casussen (het vastgoeddebacle bij ROC Leiden en de pogingen tot vijandige overname van KPN) op het programma waarna een prominente hoogleraar de PE dagen zal afsluiten door inhoudelijk het verband te leggen met de (vernieuwde) Corporate Governance Code en in het bijzonder het belang van aandacht van commissarissen voor cultuur en gedrag binnen een organisatie.

Uiteraard is er ook voldoende tijd ingeruimd om met elkaar na te praten en te netwerken.

Programma:

Donderdag 15 november

14.30-15:30
Algemene Ledenvergadering van de VCTE

15.30-16.00
Presentatie door Harry ter Braak, vice voorzitter van de commissie Intervisie, over het nieuwe aanbod Intervisie van onze VCTE. Vrijdag middag aansluitend aan het PE-programma zal voor het eerst hiermee gestart kunnen worden.

16.00-16.30
Pauze met koffie/thee en registratie

16.30
Opening door dagvoorzitter (Lex van Overmeire, voorzitter PE Commissie

16.30-18.00
Mr. B.F.M. Knűppe – Lessons learned: Crisis, what Crisis?
Ervaringen bij bedrijven in moeilijkheden, ook vanuit de rol van de toezichthouder

Ben Knűppe (1952) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Hij was van 1977 tot 2004 advocaat bij onder meer AKD en veelvuldig adviseur van bedrijven in moeilijkheden, bewindvoerder en curator, onder meer van Fokker. Van 2004 tot 2010 was Ben bij Dexia Bank Nederland, de laatste jaren als CEO, betrokken bij de aandelenleaseproblematiek. In 2010 werd hij curator in het faillissement van DSB Bank, en in 2016 lid van de Derivatencommissie MKB. Ben is eind 2016 (door de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam) benoemd tot tijdelijk voorzitter van de RvC van ADO Den Haag. Daarnaast heeft hij ook andere commissariaten en adviseurschappen.

18.00-19.00
Borrel

19:00-21:30
Diner met volop gelegenheid tot napraten en netwerken 

Vrijdag 16 november

07.30-08.30
Ontbijt

08.30-10.00
Drs. R.M.M.A. Droste en Drs. M. Haandrikman AAG – Casus ROC Leiden – van vastgoedcrisis naar deconfiture

Ron Droste studeerde van 1986 tot 1992 Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte vanaf 1996 in de bancaire sector in diverse functies en was van 2009 tot 2014 Directievoorzitter Rabobank Regio Den Haag en laatstelijk tot medio 2018 Directeur Particulieren en Private Banking Nederland. Hij heeft destijds deel uitgemaakt van de RvT van ROC Leiden en kan de casus vanuit eigen ervaring en persoonlijke reflectie toe lichten. Vanaf medio 2018 is hij commissaris bij Accon avm Groep BV.

Margreet Haandrikman studeerde van 1983 tot 1988 Actuariele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft verschillende functies in het bedrijfsleven gehad als actuarieel deskundige bij diverse verzekeraars, PwC (Corporate Finance and Investment Banking) en Mercer. Tegenwoordig bekleedt Margreet diverse commissariaten en toezichtfuncties waaronder bij MONUTA Holding N.V., N.S.I. N.V., Scildon N.V., Waard Verzekeringen, Centramed en de Onderlinge van 1719. Tevens is zij lid van de Raad van Toezicht van het pensioenfonds van de huisartsen.

Beiden zijn zij alumni van de EGI-leergang voor commissarissen en toezichthouders en bespraken deze casus in hun eigen leergroepskring.

10.00-10.30
Pauze

10.30-12.00
Drs. E. Blok en drs. J.B.M. Streppel – Casus KPN – crisis(management) bij pogingen tot een vijandige overname

Eelco Blok (1957) studeerde bedrijfskunde aan zowel de Technische Universiteit Delft als aan de Erasmus Universiteit. Hij begon zijn carrière in 1983 bij KPN in een financiële functie. Aan het begin van deze eeuw was hij hoofd van het vaste net en gaf daar leiding aan 8000 medewerkers. Na verschillende posities binnen en buiten de raad van bestuur was hij tenslotte van 2011 tot 2018 de topman (CEO) van KPN. Tegenwoordig is hij lid van het directieteam bij investeringsmaatschappij Reggeborgh en heeft daarnaast diverse nevenfuncties waaronder lid van RvC van PostNL en Signify. HIj is van 2011 – 2017 co-voorzitter van de Nationale Cybersecurity Raad geweest.

Vrij kort na zijn aantreden als CEO van KPN belande er een brief van de Mexicaanse zakenman Carlos Slim op zijn bureau. Slim wilde KPN inlijven in zijn telefoonimperium. Die brief stond aan het begin van een lange roerige periode in de boardroom.

Eelco Blok gaat ons meenemen in de KPN-casus vanuit zijn persoonlijke ervaringen en reflectie vanuit zijn rol van (net benoemde) topbestuurder. En Jos Streppel zal datzelfde doen vanuit zijn rol (destijds) van voorzitter van de raad van commissarissen.

Jos Streppel (1949) studeerde van 1968-1973 Bedrijfseconomie en Internationale economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte vanaf 1983 gedurende zijn gehele loopbaan bij AEGON en dochtermaatschappijen. Na bestuursfuncties bij Labouchere en FGH Bank, werd hij financieel topbestuurder en vice-voorzitter van de raad van bestuur van AEGON N.V. (1998-2009). Jos heeft daarna diverse nevenfuncties en commissariaten (waaronder KPN) vervuld. Van 2009 tot 2013 was hij voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Tegenwoordig is hij onder meer voorzitter RvC Leaseplan N.V., Non -Executive Director van RSA Group (UK) en daarnaast onder andere lid van de Raad van de Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam. En, last but not least, Jos is ook lid van de RvA van de commissarissen opleiding van EGI.

12.00-13.30
Lunchwandeling (als het weer het toelaat) met opdracht

13.30-15.00
Prof. Dr. S.P. Kaptein– crisis en herstel van vertrouwen in relatie tot de Code Corporate Governance (daarbij in het bijzonder over ‘cultuur en gedrag’)

Muel Kaptein (1969) is partner KPMG Integrity en hoogleraar bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet met name onderzoek naar het managen en meten van ethiek en integriteit. Hij heeft veel gepubliceerd over de effectiviteit van bedrijfscodes. Een titel willen we u in dit kader zeker niet onthouden: ‘Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen’ (2011). In zijn huidige functie bij KPMG is hij werkzaam op het gebied van soft-controls, cultuur en integriteit. Muel heeft veel klanten geholpen op het gebied van crisisbeheersing en integriteit.

15.00
Afsluiting door dagvoorzitter

15.15
Einde

15.15 uur – uiterlijk 17.00 uur
Start intervisie en maken van afspraken

N.B. Programma is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 


Wijzigingen en annuleringen:
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er soms op een heel laat moment nog wijzigingen en/of afmeldingen voor activiteiten komen. In dat kader is er binnen het bestuur besloten dat bij afzeggingen tot 14 dagen vóór de betreffende activiteit de in rekening te brengen annuleringskosten €50,- voor de PE‐dagen en €25,- voor de Specials bedragen.

In het geval van een annulering binnen de 14 dagen zullen naast de bovengenoemde bedragen ook de kosten in rekening gebracht worden waarvoor de VCTE zich heeft moeten vastleggen. Denk bij de PE- dagen bijvoorbeeld aan de kosten van de geboekte overnachting en diner.
De VCTE organiseert evenementen exclusief voor haar leden. Om die reden is het dan ook helaas niet mogelijk om in geval van verhindering een vervanger/ster deel te laten nemen.

Afmeldingen/wijzigingen is gesloten. U kunt uw afmelding/wijziging doorgeven aan Marina de Bruijn esaa-com@ese.eur.nl met een cc aan secretaris.vcte@gmail.com.

Overigens is het programma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Aanmelden:

Afmeldingen/wijzigingen is gesloten. U kunt uw afmelding/wijziging doorgeven aan Marina de Bruijn esaa-com@ese.eur.nl met een cc aan secretaris.vcte@gmail.com.

Let op: De Sprekers willen graag weten wie er aanwezig zullen zijn en wat de achtergrond van de deelnemers is. Dit gelet op de veelal vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt. De leden willen graag weten welke andere leden er komen. Om die redenen wordt voor het evenement een smoelenboek gemaakt, waarin de volgende informatie opgenomen wordt: Naam, mailadres, woonplaats, huidige beroepsmatige hoofdfunctie en huidige toezichthoudende functies.
Door u aan te melden gaat u akkoord met het delen van deze informatie met sprekers en deelnemers.