Lidmaatschap

Registratie als lid

Voor de registratie als lid van VCTE gelden de volgende eisen:

  • De leden van VCTE hebben het programma “Commissarissen en Toezichthouders” georganiseerd door Erasmus Govenance Institute (EGI), voorheen Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) geheten, met succes afgerond
  • De ambitie hebben om ten minste één commissariaat dan wel een toezichthoudende functie te gaan vervullen
  • Schriftelijke aanmelding bij het bestuur.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 125,- per jaar, bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli wordt slechts € 65,-  voor dat jaar in rekening gebracht.

Het lidmaatschap van VCTE is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap voor het volgende jaar kan tot 4 weken voor het einde van het lopende jaar worden opgezegd; stuur hiervoor een email naar de secretaris.

Gewone leden en buitengewone leden

Naast gewone leden kent VCTE buitengewone leden. Als buitengewone leden komen in aanmerking:

  • Gewone leden, die niet langer de ambitie hebben een commissariaat dan wel toezichthoudende functie te vervullen, maar wel lid wensen te blijven van de alumnivereniging
  • Actieve kernteamleden van de opleiding Commissarissen en Toezichthouders georganiseerd door ESAA
  • Schriftelijke aanmelding bij het bestuur.

Aanmelden lidmaatschap

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor het VCTE lidmaatschap. Controle en facturering geschiedt handmatig. Hiervoor hebben wij over het algemeen twee werkdagen nodig.

Word lid