VCTE

Doelstellingen VCTE

VCTE staat voor de belangenbehartiging van haar leden en het waarborgen van de kwaliteit en de verdere professionalisering van “de wijze van taakuitoefening door commissarissen en toezichthouders” voor haar leden. De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken door onder meer het verzorgen van permanente educatie in de vorm van het organiseren van terugkomdagen, het (laten) uitvoeren van onderzoek en opleidingen, het verlenen van ondersteuning op het gebied van communicatie en het bevorderen van contacten met derden.

Professionalisering & kwaliteit

De Vereniging voor Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE) ziet het als haar primaire taak om de kwaliteit en de verdere professionalisering van haar leden te waarborgen. Ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, diverse schandalen in het bedrijfsleven en een complexer wordende omgeving waarbinnen organisaties opereren hebben tot een roep om professionalisering van het vakgebied Toezicht geleid.

Oprichting VCTE

De Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders is opgericht in 2007. De oprichting is een gezamenlijk initiatief van Erasmus School of Accounting & Assurance en een aantal deelnemers die het programma “Inzicht in Toezicht” bestemd voor commissarissen en toezichthouders, hebben gevolgd.

Transparant functionerende bedrijven

Commissarissen en toezichthouders kunnen niet langer als regenten vanachter gesloten deuren toezicht uitoefenen of besluiten nemen. Interne stakeholders zoals directieleden en ondernemingsraden verwoorden steeds openlijker hun verwachtingen inzake de kwaliteit van de samenstelling en het functioneren van een toezichthoudend college. Zij verwachten een adequate en open communicatie en een transparant functioneren. Ook externe stakeholders zoals de aandeelhouders, overheid, financiers en leveranciers willen dat bedrijven en instellingen transparant functioneren en bestuurd worden door professionele toezichthouders.

Erasmus Governance Institute (EGI)

Het Erasmus Governance Institute (voorheen ESAA) heeft op grond van gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid de behoefte ontdekt aan een hoogwaardige en praktijkgerichte beroepsopleiding gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarom heeft het EGI ook besloten tot het aanbieden van het programma voor Commissarissen en Toezichthouders.