Visie en Missie van de VCTE

In 2017 is de Missie van de VCTE opnieuw gedefinieerd en is een programma uitgewerkt onder de noemer VCTE 2.0.
Voor het complete document kunt u hiernaast klikken.

Aanleiding in 2017:

  • Sinds haar oprichting in 2007 staat de VCTE voor het waarborgen van de kwaliteit en de verdere professionalisering van “de wijze van taakuitoefening door commissarissen en toezichthouders”.
  • Met de huidige omvang is VCTE op een punt aangekomen waar identiteit een steeds belangrijkere rol gaat spelen
  • Waar staat de vereniging voor? Welke overkoepelende visie en missie hebben wij? Wat beloven we aan elkaar, de leden en de maatschappij? Welke waarden streven we naar? Welk onderscheidend vermogen hebben wij?
  • Het helder maken van de identiteit geeft scherpte en richting aan datgene wat je aan de leden biedt, maar ook datgene wat je van hen vraagt in termen van lidmaatschap, bijdragen en actieve inzet.

Mission Statement:

VCTE heeft de ambitie om via het opleiden en ontwikkelen van haar leden het vakgebied te professionaliseren.

VCTE onderstreept dat uitstekend toezicht start bij het individu. Daarom stimuleert zij leden om steeds weer het beste uit zichzelf en anderen te halen door het bouwen aan onderling vertrouwen, het stimuleren van de wil om met elkaar te delen en het voortbouwen op elkaars expertise en netwerk.

VCTE is onderdeel van een breder netwerk waarbinnen zij samen met haar leden, toezichthouders, wetenschap, overheid en bedrijfsleven steeds weer de krachten bundelt om het vak van Toezicht die ontwikkeling te laten maken die het nodig heeft.

Belofte die VCTE aan haar leden doet
‘Na de opleiding gaat de wereld van het ‘toezicht houden’ verder voor je open. Het is een veranderlijk en publiek domein met veel verantwoordelijkheid. VCTE faciliteert continue educatie zodat jij op de hoogte bent van de laatste inzichten en ontwikkelingen en deze kan toepassen. Ze biedt een waardevol netwerk waaraan je jouw steen kan bijdragen en dat je verder kan helpen in het vakgebied. Haar systeem van intervisie zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen jij en mede toezichthouders kunnen sparren om steeds weer te leren en beter te worden. Met elkaar nemen we de verantwoordelijkheid en hebben we de ambitie om het vakgebied verder te professionaliseren.’