Activiteiten

Onze leden over de VCTE

Agenda 2021

Bekijk hier een handig overzicht van de VCTE activiteiten in 2021. (hiervoor is inloggen vereist)

PE-dagen

De VCTE stelt zich ten doel om jaarlijks een tweetal meerdaagse bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten worden de Permanente Educatie- dagen ofwel PE-dagen genoemd. Tijdens deze dagen worden de leden in een interactieve setting op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op gebied van toezicht De aanmelding voor de PE dag najaar 2021 is inmiddels gestart.

Specials 2021

De Specials hebben vanaf dit jaar een uitgebreid programma. Tot vorig jaar waren er ongeveer drie Specials per jaar, waarbij een interessante locatie bezocht en een toezicht-inhoudelijk onderwerp besproken werden. In 2021 wordt zowel het aantal als het scala aan Specials uitgebreid. Daarmee doen we recht aan het grote aantal goede onderwerpen en sprekers dat er vanuit de leden wordt aangereikt. En dankzij de ervaringen in 2020 met zowel een webinar-Special als een digitale PE-dag, weten we dat online een goede en effectieve aanvulling is op onze traditionele, offline bijeenkomsten. De Specials hebben dus vanaf dit jaar een blended aanbod. Dat aanbod omvat drie soorten bijeenkomsten: traditionele Specials, online colleges en toolboxsessies.
Klik hier voor meer informatie over onze Specials

Lustrum

De VCTE vierde eind 2017 haar tweede lustrum met een meerdaags evenement. Het volgende lustrum zal gehouden worden in 2022.

Vinden en Gevonden Worden (VGW)

In dit programma richten we ons op die initiatieven die onze leden helpen bij vinden van een passende functie als commissaris of toezichthouder en initiatieven die bijdragen dat leden gevonden worden voor een dergelijke functie. Een laagdrempelige informatievoorziening in de vorm van een kennisbank en een cv-data base moet dit faciliteren. Het programma richt zich op de vraag- en aanbodzijde van toezichthoudende functies, maar zal zich niet begeven op het terrein van werving en selectie. Dit laten we over aan commerciële partijen, maar we onderzoeken wel de mogelijkheden om onze leden op een goede manier onder de aandacht te brengen van deze partijen. VCTE-leden zijn immers zeer goed opgeleid en daarom in potentie topkandidaten!
Klik hier voor meer informatie.

Intervisie

De VCTE stimuleert haar leden om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Intervisie biedt daartoe een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen onze leden intercollegiaal kunnen sparren om te leren en te kunnen groeien. Daarom is intervisie niet alleen een vast onderdeel van de opleiding, maar wordt ook het opstarten van nieuwe intervisie-groepen aangemoedigd en gefaciliteerd.
Klik hier om meer te weten over deze nieuwe activiteit.

Vakinhoudelijke ontwikkelingen

Een kleine redactie (Carin Stommels, Jan Stolker en Petri Ykema) heeft zich tot doel gesteld om met artikelen over (actuele) governance thema’s, die nauw samenhangen met de leergang en ontwikkelingen in governance de VCTE-leden ‘inhoudelijk’’ te voeden. Ook willen we ruimte geven aan ervaringen van toezichthouders die lid zijn van onze vereniging. Het gaat ons om nieuwe (wetenschappelijke) ideeën en bijzondere governance ervaringen van bij de VCTE betrokken personen. Dit doen we in de vorm van interviews, maar zien graag door VCTE leden geschreven artikelen tegemoet.
Klik hier voor meer informatie en artikelen

Aanmelden (en annuleren), programma en smoelenboek en het delen van persoonsgegevens:

Voor het aanmelden voor activiteiten is inloggen vereist.

Let op: De Sprekers willen graag weten wie er aanwezig zullen zijn en wat de achtergrond van de deelnemers is. Dit gelet op de veelal vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt. De leden willen graag weten welke andere leden er komen. Om die redenen wordt voor het evenement een smoelenboek gemaakt, waarin de volgende informatie opgenomen wordt: Naam, mailadres, woonplaats, huidige beroepsmatige hoofdfunctie en huidige toezichthoudende functies.
Door u aan te melden gaat u akkoord met het delen van deze informatie met sprekers en deelnemers.