Activiteiten

Onze leden over de VCTE
Agenda 2021

Bekijk hier een handig overzicht van de VCTE activiteiten in 2021. (hiervoor is inloggen vereist)

PE-dagen

De VCTE stelt zich ten doel om jaarlijks een tweetal meerdaagse bijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten worden de Permanente Educatie- dagen ofwel PE-dagen genoemd. Tijdens deze dagen worden de leden in een interactieve setting op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op gebied van toezicht.

Specials 2021

De Specials hebben vanaf dit jaar een uitgebreid programma. Tot vorig jaar waren er ongeveer drie Specials per jaar, waarbij een interessante locatie bezocht en een toezicht-inhoudelijk onderwerp besproken werden. In 2021 wordt zowel het aantal als het scala aan Specials uitgebreid. Daarmee doen we recht aan het grote aantal goede onderwerpen en sprekers dat er vanuit de leden wordt aangereikt. En dankzij de ervaringen in 2020 met zowel een webinar-Special als een digitale PE-dag, weten we dat online een goede en effectieve aanvulling is op onze traditionele, offline bijeenkomsten. De Specials hebben dus vanaf dit jaar een blended aanbod. Dat aanbod omvat drie soorten bijeenkomsten:

 1. De traditionele Specials. Dit zijn de Specials die je de afgelopen jaren langs hebt zien komen: aan het eind van de middag combineren we een bezoek aan een bedrijf of anderszins interessante locatie met een toezichthoudend thema. Omlijst met een borrel en het persoonlijke netwerken. We zijn voor deze Specials natuurlijk afhankelijk van de coronarestricties, maar in lijn met de traditie zijn er door het jaar heen drie voorzien:
  1. Gepland is een bedrijfsbezoek aan het GVB in Amsterdam op 27 mei (beperkt aantal deelnemers, en bij wijze van uitzondering vroeg in de ochtend). NB: Dit bezoek is verplaatst naar 16 september.
  2. Gezien het succes van de golfspecial vorig jaar wordt er in de zomer een Special met een hoog social event-gehalte georganiseerd. Ditmaal in de prijswinnende lochal in Tilburg.
  3. Half november een nog nader te plannen onderwerp op een dito locatie.
 2. Online colleges. Vanaf 20:00 uur word je gedurende ongeveer een uur achter je eigen computer bijgepraat. Onderwerpen van de online colleges zijn onderwerpen die ook tijdens de opleiding aan de orde zijn geweest. Veel docenten die we uitnodigen om ons vanuit hun thuiskantoor bij te praten zijn relatief nieuw, en de meesten van ons hebben hen dus niet tijdens de opleiding kunnen horen. Anderen zijn al langer aan de opleiding verbonden, maar hebben belangrijke nieuwe inzichten te delen. Net als tijdens de opleiding wordt discussie en de inbreng van eigen ervaringen tijdens de colleges van harte aangemoedigd! In 2021 staan de volgende online colleges gepland:
  1. Werving & selectie voor toezichthoudende functies, door Marie-Leontine de Graaf. Deze heeft reeds plaatsgevonden, op 26 januari. De presentatie is terug te vinden op www.vcte.nl/presentaties-online-colleges.
  2. Op 6 april praatte Willem Peter de Ridder ons bij over kunstmatige intelligentie. Ook deze presentatie is terug te vinden op www.vcte.nl/presentaties-online-colleges
  3. Elfrieke van Galen gaf ons op 3 mei meer handvatten voor langetermijnwaardecreatie. Haar presentatie staat op www.vcte.nl/presentaties-online-colleges
  4. Op 26 mei geeft Prof. mr. Geert Raaijmakers samen met mr. Suzanne Rutten een duidelijk overzicht van de op 1 juli a.s. in werking tredende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De presentatie vind je op www.vcte.nl/presentaties-online-colleges
  5. De corporate governance code wordt op 7 september door Hans Strikwerda behandeld.
  6. En als laatste dit jaar spreekt Monika Milz op 28 oktober over de werkgeversrol van de toezichthouder.
 3. Toolboxsessies. Dit zijn actieve workshops. Waar de andere Specials focussen op kennis, zijn de toolboxsessies gericht op vaardigheden die voor toezichthouders relevant zijn. Je gaat dus praktisch aan de slag. Toolboxsessies zijn op het traditionele Specials-tijdstip: van 16:00 tot 18:00 uur. Zodra en wanneer het kan, worden de toolboxsessies offline gehouden – uiteraard met borrel en netwerkgelegenheid. Anders gaan ze online door en wordt het oefenen met de (nieuwe) vaardigheid in digitale breakout rooms gefaciliteerd. Er staan dit jaar drie toolboxsessies gepland:
  1. Op 24 februari reikte Anne Geertsema handvatten aan over feedback geven. De presentatie van deze toolboxsessie vind je op www.vcte.nl/presentaties-toolboxsessies
  2. VCTE-lid Ilja van Haaren leert ons op 24 juni hoe stakeholdermapping werkt.
  3. Het Specialsjaar wordt afgesloten met het onderwerp social styles, door Liesbeth van Laak.

Voor iedere Special ontvang je, zoals je gewend bent, een mail met meer details en een link naar de inschrijfpagina. Specials kosten ook dit jaar € 25 per bijeenkomst.

Vinden en Gevonden Worden (VGW)

In dit programma richten we ons op die initiatieven die onze leden helpen bij vinden van een passende functie als commissaris of toezichthouder en initiatieven die bijdragen dat leden gevonden worden voor een dergelijke functie. Een laagdrempelige informatievoorziening in de vorm van een kennisbank en een cv-data base moet dit faciliteren. Het programma richt zich op de vraag- en aanbodzijde van toezichthoudende functies, maar zal zich niet begeven op het terrein van werving en selectie. Dit laten we over aan commerciële partijen, maar we onderzoeken wel de mogelijkheden om onze leden op een goede manier onder de aandacht te brengen van deze partijen. VCTE-leden zijn immers zeer goed opgeleid en daarom in potentie topkandidaten!
Klik hier voor meer informatie.

Intervisie

De VCTE stimuleert haar leden om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Intervisie biedt daartoe een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen onze leden intercollegiaal kunnen sparren om te leren en te kunnen groeien. Daarom is intervisie niet alleen een vast onderdeel van de opleiding, maar wordt ook het opstarten van nieuwe intervisie-groepen aangemoedigd en gefaciliteerd.
Klik hier om meer te weten over deze nieuwe activiteit.

Vakinhoudelijke ontwikkelingen

Een kleine redactie (Carin Stommels, Jan Stolker en Petri Ykema) heeft zich tot doel gesteld om met artikelen over (actuele) governance thema’s, die nauw samenhangen met de leergang en ontwikkelingen in governance de VCTE-leden ‘inhoudelijk’’ te voeden. Ook willen we ruimte geven aan ervaringen van toezichthouders die lid zijn van onze vereniging. Het gaat ons om nieuwe (wetenschappelijke) ideeën en bijzondere governance ervaringen van bij de VCTE betrokken personen. Dit doen we in de vorm van interviews, maar zien graag door VCTE leden geschreven artikelen tegemoet.
Klik hier voor meer informatie en artikelen

Lustrum

De VCTE vierde eind 2017 haar tweede lustrum met een meerdaags evenement. Het volgende lustrum zal gehouden worden in 2022.

Aanmelden (en annuleren), programma en smoelenboek en het delen van persoonsgegevens:

Voor het aanmelden voor activiteiten is inloggen vereist.

Let op: De Sprekers willen graag weten wie er aanwezig zullen zijn en wat de achtergrond van de deelnemers is. Dit gelet op de veelal vertrouwelijke informatie die gedeeld wordt. De leden willen graag weten welke andere leden er komen. Om die redenen wordt voor het evenement een smoelenboek gemaakt, waarin de volgende informatie opgenomen wordt: Naam, mailadres, woonplaats, huidige beroepsmatige hoofdfunctie en huidige toezichthoudende functies.
Door u aan te melden gaat u akkoord met het delen van deze informatie met sprekers en deelnemers.