Lidmaatschap

Registratie als lid

Voor de registratie als lid van VCTE gelden de volgende eisen:

  • De leden van VCTE hebben het programma “Commissarissen en Toezichthouders” georganiseerd door Erasmus Govenance Institute (EGI) met succes afgerond
  • De leden hebben de ambitie om ten minste één commissariaat dan wel een raad van toezicht-functie te gaan vervullen
  • Schriftelijke aanmelding bij het bestuur.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 125,- per jaar, bij aanvang van het lidmaatschap na 1 juli wordt slechts € 65,-  voor dat jaar in rekening gebracht.

Enkele regels verbonden aan het lidmaatschap

De VCTE is een besloten vereniging die o.a. het netwerken tussen de leden onderling faciliteert. Het is de leden niet toegestaan de voor hen toegankelijke informatie uit de ledendatabase of andere informatie uit het besloten deel van de website te delen met derden/niet leden.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar kan tot 4 weken voor het einde van het lopende kalenderjaar worden opgezegd; stuur hiervoor een e-mail naar leden@vcte.nl


Gewone leden en buitengewone leden

Naast gewone leden kent VCTE buitengewone leden. Als buitengewone leden komen in aanmerking:

  • Gewone leden, die niet langer de ambitie hebben een commissariaat dan wel toezichthoudende functie te vervullen, maar wel lid wensen te blijven van de alumnivereniging
  • Actieve kernteamleden van de opleiding Commissarissen en Toezichthouders georganiseerd door EGI

Een en ander na schriftelijke aanmelding bij het bestuur.

Aanmelden lidmaatschap

Via onderstaande link kun je je aanmelden voor het VCTE lidmaatschap. Controle en facturering geschiedt handmatig. Hiervoor hebben wij over het algemeen twee werkdagen nodig.
Bij aanmelding ga je akkoord met de registratie van je gegevens in onze ledendatabase. .

Bij aanmelding ga je akkoord met de registratie van uw persoonsgegevens in de ledendatabase van de VCTE. De VCTE gaat vertrouwelijk met deze persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verstrekte gegevens mogen worden gebruikt t.b.v. de ledenadministratie, de communicatie van de VCTE met haar leden als ook de communicatie tussen de leden onderling en t.b.v. het leden- en smoelenboek.

Word lid