Over Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE)

Doelstellingen VCTE

VCTE staat voor de belangenbehartiging van haar leden, alumni van het programma voor commissarissen en toezichthouders van het Erasmus Governance Institute. VCTE streeft er naar de kwaliteit van haar leden te waarborgen en verder te professionaliseren. De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken door onder meer: het verzorgen van permanente educatie,  ondersteuning bij het vinden van toezichtfuncties, het (laten) uitvoeren van onderzoek en verzorgen van publicaties, het stimuleren van intervisie,  en het bevorderen van netwerkcontacten tussen de leden.

Geschiedenis VCTE

De Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders is opgericht in 2007. De oprichting is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus Governance Institute en de eerste deelnemers die het programma voor commissarissen en toezichthouders “Inzicht in Toezicht” hebben gevolgd. VCTE heeft zich inmiddels ontwikkeld tot de grootste gespecialiseerde vereniging van interne toezichthouders met meer dan 650 leden actief als commissaris in het (internationale) bedrijfsleven of als lid van een raad van toezicht in maatschappelijke organisaties.

Mission Statement VCTE

Diverse ontsporingen in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en een complexer wordende omgeving waarbinnen organisaties opereren hebben in de samenleving tot een roep om beter toezicht geleid.

VCTE heeft als doel een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het interne toezicht. Om dat te bevorderen ondersteunt VCTE haar leden met het aanbieden van hoogwaardige permanente educatie.  Daarnaast VCTE faciliteert een waardevol netwerk met contacten tussen haar leden en legt zij voor nieuwe inzichten de verbinding naar de wetenschap.