Neem contact op

Voor praktische zaken rondom je lidmaatschap kun je contact opnemen met Marina de Bruijn of Leonie Giezeman via 010 – 4082388 of egi.com@ese.eur.nl.

Voor praktische zaken rondom Specials of andere evenementen die de VCTE organiseert kun je contact opnemen met Ingrid de Galan via 06-50972935 of projectondersteuning@vcte.nl.


Voor overige zaken kun je contact opnemen met de secretaris van de VCTE.

Het bestuur van VCTE wijst er op dat zij niet kan ingaan op informatieverzoeken omtrent deskundigheden en ervaring van haar individuele leden. Evenmin kan het bestuur dienaangaande aanbevelingen doen. Wel behoort het tot de mogelijkheden dat het bestuur contact voor u legt met individuele leden.

Informatie over het aanmelden als lid van de VCTE vindt u op de pagina ‘Over het lidmaatschap‘.

CONTACT INFO

Alles wat je lidmaatschap aangaat:
leden@vcte.nl

Voorzitter: Marike Schaafsma
voorzitter@vcte.nl

Secretaris: Maurice Caris
secretaris@vcte.nl

Penningmeester: Paul Snoek
penningmeester@vcte.nl

Intervisie Commissie:
intervisie.vcte@gmail.com

PE-dagen Commissie: Jacques Steffens
pedagen@vcte.nl

Specials: Diederik van der Burg
specials@vcte.nl

Projectondersteuning: Ingrid de Galan
projectondersteuning@vcte.nl

POSTADRES

VCTE
p/a Van der Goot Building
Kamer M5-08
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Nederland

www.vcte.nl

Bankgegevens
NL73 ABNA 0537 725245 t.n.v. VCTE