Dilemma's en valkuilen bij toezichthouden op Goede Doelen

Over dit evenement

Categorie
Specials
Organisator
Specials
Datum en tijd
5 jun. 2024 15:30 - 18:30
Locatie
Unicef Nederland, Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW Den Haag

Dilemma’s en valkuilen bij toezichthouden op Goede Doelen

Een Goed Doel ligt onder vuur, wat nu? Had de RvT dit kunnen voorkomen? Goede Doelen hebben grote aantrekkingskracht en zijn van wezenlijk belang in het versterken van de Civil Society. Echter er schuilt ook een enorme kwetsbaarheid in zo’n organisatie; twee hoofdthema's daarbij zijn continuïteit en reputatie. Dat zijn thema’s waar ook vanuit een RvT op gestuurd kan worden. Goede Doelen zijn voor VCTE-leden en toekomstige toezichthouders uitermate interessant, onder meer als “instapmodel”. Daarom gaan we in deze Special in op dilemma’s en valkuilen rond het toezicht op deze interessante sector.

Op woensdagmiddag 5 juni 2024 organiseren wij van 16.00 tot 18.00 uur een Special over Goede Doelen. Wij zijn heel blij dat wij welkom zijn bij een van onze leden: Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland, in Den Haag. Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, Marjolijn van Oordt, organisatieadviseur en toezichthouder en Suzanne Laszlo verzorgen een inleiding. In het tweede deel bespreken wij gezamenlijk een aantal casussen onder begeleiding van onze sprekers. Zo kun je zelf ervaren hoe het is om met dilemma’s rond continuïteit en reputatie om te gaan.

Margreet zal een toelichting geven over de afnemende ruimte voor Goede Doelen om steun te vragen en te geven. Wat zijn de spelregels voor Goede Doelen en wie ziet toe op de naleving daarvan? 

Marjolijn zal ingaan op de rol van de toezichthouder bij goede doelen, de governance driehoek en de dilemma’s waar toezichthouders tegenaan lopen. Meer specifiek zal zij stilstaan bij het omgaan met signalen uit de organisatie, ook in kleine organisaties zonder personeelsvertegenwoordiging, de culturele spanning die ontstaat nu steeds meer mensen uit het bedrijfsleven worden benoemd in de RvT van goede doelen, en hoe te beoordelen of een bestuurder goed in de rol zit.

Suzanne gaat in op de vraag waar je als organisatie tegenaan loopt op het gebied van impact, effectiviteit en transparantie. En vooral op de vraag hoe je hier als toezichthouder op kunt sturen. Doen wat je belooft is van cruciaal belang voor de ontvangers van hulp enerzijds maar minstens zo belangrijk voor diegene die geld geeft. Samenwerking met anderen kan hulp bieden, maar wanneer is het risico te groot voor je reputatie? Diversiteit van inkomensstromen is cruciaal voor continuïteit. Waar zitten de knelpunten en hoe moet je als RvT hiermee aan de slag?

Aan het eind van deze Special krijg je van Goede Doelen Nederland een exemplaar van het boekje “ Hoe zit het? Introductie in de sector van goeddoen”.

Over de sprekers
Margreet Plug is directeur van Goede Doelen Nederland. Zij heeft (MR) Nederlands recht aan de aan de Universiteit van Utrecht gestudeerd en Postdoctorale opleiding Philantropic Studies aan de VU Amsterdam afgerond. Zij is lid van het bestuur bij diverse stichtingen, waaronder Stichting regulering Huis-aan-huis werving, en lid van de adviesraad 'Impactfair' van de maatschappelijke klankbordgroep van het onderzoek 'Geven in Nederland' van de VU.

Marjolijn van Oordt is organisatieadviseur bij Van de Bunt, onafhankelijk lid van het bestuur van Giro555 en lid van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting en het Nederlands Helsinki Comité. Zij volgde in 2019 haar opleiding tot commissaris aan INSEAD en geeft sindsdien ook les aan commissarissenopleidingen op het gebied van crisisbeheersing vanuit de Raad van Commissarissen, onder andere aan INSEAD en bij NR.

Suzanne Laszlo is sinds 2017 Directeur van Unicef Nederland. Ook zit zij in het bestuur van alle Unicefkantoren in hoge-inkomenslanden en samenwerkende hulporganisaties (giro 555). Ze was daarvoor ruim 10 jaar COO bij het Nederlandse Rode Kruis en verantwoordelijk voor alle nationale en Internationale  hulpverlening. Zij zit ook in een aantal adviesraden die gericht zijn op impact, zoals 'NL maakt impact' en de 'Impactfair'.

Programma
15.30 uur - ontvangst
16.00 uur - inleidingen  Margreet Plug, Marjolijn van Oordt en Suzanne Laszlo 
17.00 uur - casusbesprekingen
17.30 uur - terugkoppeling cases en afsluiting
18.00 uur - borrel en gelegenheid tot netwerken
18:45 uur - einde

Locatie en parkeren/OV
Unicef Nederland is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 74, 2594 AW  Den Haag. Check voor de route naar de locatie deze link.
Parkeren in de omgeving van het gebouw is vanaf 14:00 uur gratis. Parkeren kan ook betaald in de parkeergarage bij het Centraal Station. Het Centraal Station is op 10 minuten loopafstand. 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien