Biases in de boardroom: hoe te herkennen en hoe te hanteren?

Over dit evenement

Categorie
Specials
Organisator
Specials
Datum en tijd
23 feb. 2024 13:30 - 18:30
Locatie
Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp

Biases in de boardroom: hoe te herkennen en hoe te hanteren?

Zijn ook wij niet soms onbewust onbekwaam?

Biases, oftewel ‘denkfouten’ die nagenoeg altijd voortkomen uit ons onbewuste en een ongewenste invloed kunnen hebben op de kwaliteit van onze menselijke oordeels- en besluitvorming, komen voor in iedere boardroom. Vooroordelen, vooringenomenheid en groupthink zijn bekende voorbeelden, maar er zijn er veel meer. Het speelt altijd, ook al denken velen van onszelf dat we neutraal en onafhankelijk kunnen denken en oordelen. Biases kunnen leiden tot ondermijning van goed bestuur, en mede daardoor uiteindelijk tot verzwakking van de organisatie zoals een gebrek aan innovatiekracht. 

Op vrijdagmiddag 23 februari van 14.00 tot 17.30 uur bij Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp organiseren wij een zogenaamde Super Special. De ontvangst is vanaf 13:30 uur; van 17:30-18:30 uur is de borrel gepland. De bijeenkomst is langer dan wij gewend zijn omdat wij echt met elkaar in gesprek willen en onszelf een spiegel willen voorhouden.  Wij gaan met elkaar in op de mogelijkheden om de invloed van biases te beperken, zodanig dat ze minder leiden tot negatieve gevolgen, zoals bijvoorbeeld risicomijdend of overmoedig gedrag. Wat kunnen wij als individuen en als collectief bijdragen om bias-gerelateerde gevolgen te beheersen? En welke rol zou in dit kader de de RvC-voorzitter kunnen spelen? 

Wij zijn verheugd dat Erik van de Loo en Pelle Engel van Phyleon leadership & governance ons tijdens deze Super Special zullen begeleiden. Erik zal over een inleiding verzorgen, waarna Pelle, Ilja en Marlène gezamenlijk de begeleiding van het interactieve deel van deze bijzondere bijeenkomst voor hun rekening nemen. 

De groep deelnemers is beperkt tot max. 50 personen. 

Erik van de Loo is psychoanalyticus en gespecialiseerd in fundamentele veranderingsprocessen in organisaties, cultuur en leiderschap. Hij adviseert nationale en multinationale organisaties over de samenhangende veranderingsprocessen op individueel, team- en organisatieniveau. Erik is daarnaast onder andere hoogleraar Organizational Behaviour aan INSEAD, Co-Founder and Co-Director van het INSEAD-programme Executive Master in Change en verbonden aan TIAS School for Business and Society als hoogleraar Leiderschap en Gedrag. Zijn huidige onderzoek richt zich op Board Leadership en Board Dynamics, waarbij hij de interactie onderzoekt tussen Raden van Bestuur en Non-Executives in hun rol aan de top van de organisatie.

Pelle Engel is bedrijfseconoom, opgeleid tot business mediator en graduate van de Executive Master in Change aan INSEAD. In de financiële sector heeft hij in uiteenlopende en verantwoordelijke rollen ervaring opgedaan als veranderaar en trusted advisor van bestuurders en toezichthouders. Relevant is zijn uitgebreide ervaring met board evaluaties in een breed scala aan organisaties en sectoren en de praktische realisatie van bestendige verbeteringen die hieruit volgen.

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien