Neem contact op

Secretaris Vereniging van Commissarissen en Toezichthouders Erasmus (VCTE):

Gizzy Klink

Het bestuur van VCTE wijst er op dat zij niet kan ingaan op informatieverzoeken omtrent deskundigheden en ervaring van haar individuele leden. Evenmin kan het bestuur dienaangaande aanbevelingen doen. Wel behoort het tot de mogelijkheden dat het bestuur contact voor u legt met individuele leden.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met de VCTE, bijvoorbeeld als spreker op een van onze evenementen? Dan kunt u ook contact opnemen via onderstaand formulier.

Informatie over het aanmelden als lid van de VCTE vindt u op de pagina ‘Over het lidmaatschap‘.

CONTACT INFO

Alles wat je lidmaatschap aangaat:
leden.vcte@gmail.com

Voorzitter: Marike Schaafsma
voorzitter.vcte@gmail.com

Secretaris: Gizzy Klink
secretaris.vcte@gmail.com

Penningmeester: Paul Snoek
penningmeester.vcte@gmail.com

Intervisie Commissie:
intervisie.vcte@gmail.com

PE-dagen Commissie
pedagen.vcte@gmail.com

Specials:
special.vcte@gmail.com

POSTADRES

VCTE
p/a
Van der Goot Building
Kamer M5-08
Burg. Oudlaan 50
3062 AP Rotterdam
Nederland

www.vcte.nl

Bankgegevens
NL73 ABNA 0537 725245 t.n.v. VCTE